Zenoma Budownictwo Zielona Góra

Kierownik budowy Zielona Góra

Jako kierownik budowy jestem przygotowany pod względem formalnym, wiedzy i doświadczenia do prowadzenia różnych inwestycji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Funkcja kierownika budowy jest umocowana prawnie w Ustawie Prawo Budowlane ( www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97 ). Każdy Inwestor korzystający z moich usług może być pewny, że zostanie obsłużony uczciwie i fachowo. Mój zakres działań obejmuje Zieloną Górę i południową i środkową część woj. lubuskiego.Moja usługa zapewnia przejście Inwestorowi przez proces budowy zgodnie z : przepisami, warunkami technicznymi, prawem budowlanym, sztuką budowlaną, projektem budowlanym i wszelkimi wymaganiami związanymi z realizacją inwestycji budowlanej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na budowie opracowuję plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, IBWR, ORZ

Inwestor korzystający z moich usług morze liczyć w procesie inwestycji na porady  związane z budową i  dotyczące kosztów,  moja  wiedza techniczna i bogate doświadczenia  umożliwiają dokonanie precyzyjnej kalkulacji kosztów budowy na podstawie cen rynkowych lub KNRów w razie wątpliwości wynikających z projektu budowlanego dokonuję precyzyjnych analiz w celu jak najlepszego  rozwiązania problemu.

Po  zakończeniu budowy  Inwestor może liczyć na skompletowanie przez Kierownika Budowy  pełnej dokumentacji powykonawczej i przygotowaniu zakończonej budowy do zgłoszenia o tym fakcie we właściwym urzędzie lub złożenia dokumentów o pozwolenie na użytkowanie zakończonego obiektu.

Polecam swoje usługi przy nadzorowaniu przebudów i remontów wszelkiego rodzaju budynków  oraz budynków zabytkowych. Mam w swojej karierze zawodowej za sobą remonty wielu obiektów  zapisanych do rejestru zabytków.

Ze względu na moją  pasję związaną z odnawialnymi Źródłami energii  i budownictwem pasywnym polecam swoje usługi Kierownika Budowy przy realizacji tego typu obiektów.